شب فعالیت بدن را کم می کند و روز آنرا فعال می کند

شب فعالیت بدن را کم می کند و روز آنرا فعال می کند

 

« و این خداست که بوسـیله شب فعالیت زندگی شما را میگیرد و می داند در روز بدن شما چه آسیبهائی دیده و دوباره شما را با روز بر می انگیزد».

نکات آیه:شب فعالیت بدن را کم می کند و روز آنرا فعال می کند

 

« و این خداست که بوسـیله شب فعالیت زندگی شما را میگیرد و می داند در روز بدن شما چه آسیبهائی دیده و دوباره شما را با روز بر می انگیزد».

نکات آیه:

1ـــ فعالیت بدن انسان بوسیله شب گرفته میشود و در روز این فعالیت برانگیخته می شود:

انساندر مغز خود دستگاهی دارد که به امور خواب و بیداری وی می پردازد. این دستگاه که یک دستگاه سلولی است در مغز میانی قرار دارد و از طریق عصبهای بینائی با محیط بیرون رابطه دارد. با رو آوردن شب و افزایش تاریکی این دستگاه غده صنوبری در  مغـز، مغز را تحریک می کند که هورمون (مـوسوم به ملاتونین) را ترشح کند. این هـورمـون ماده خواب آور بدن است. هر چه بیشتر غده مربوطه عنصر مزبور را ترشح کند فعالیتهای مغز بیشتر و بیشتر کاهش پیدا می کند و در نتیجه انسان بخواب می رود.

بر عکس وقـتی در سـپـیـده دم محـیـط روشن و روشن تر می شود دسـتگاه مربوط به غده صنوبری علامت می دهد که تولـیـد و تـرشـح عـنـصر مزبور را قطع کند. وقـتی تـمـرکـز عـنـصـر مـزبـور کم می شود نفـسهای زندگی بیدار می شوند  و بدن به کمک هورمونهای استرسی خود، خود را برای روز جدید دیگری بکار می اندازد.

به این ترتیب همانطور که آیه گفـته: بـوسـیـلـه شب فـعالـیت زندگی بدن گرفته می شود و انسان بخواب برده می شود و در روز برانگیخته می شود. واژه هائی که قرآن اسـتـفـاده کـرده نـیز دقـیـقاً مناسب با کارکرد این سیستم موجود در بدن است. مثلاً از مصدر« بَعْـث» به معنی بـرانگـیخـتـن بـجـای واژه هـای دیگـری کـه بـه معـنی بیدار کردن هستند استفاده کرده که مناسب کارکرد هورمونهای استرسی است.

 

 

 

2ـــ بدن در روز آسیبهائی می بیند:

آسـیبهائی که بدن انسان بطور پی درپی می بیند مردن برخیاز سلولهای آن است. و در شب مخصوصاً در هـنگـام خواب سلولهای جدید درست می شوند.

 نظر شما ()
درباره نویسنده
نگار سخائی و فاطمه آقاجانی
قرآن کریم، کلام اعجاز آمیز خداوند بزرگ است که برای هدایت بشر به رسول گرامی اسلام وحی شد. همزمان با نزول این وحی الهی بر رسول گرامی اسلام، به وسیله یاران آن وجود مقدس، نوشته می شد و در مصحف ها نگهداری می گردید. این گونه نیست که فقط رسول گرامی اسلام آن را برای نسلهای بعدی نقل کرده باشد. بلکه بسیاری از یاران بزرگوار آن وجود مقدس، برای نسل های بعد نقل کردند که این کتاب از ناحیه خدا بر رسولش نازل گردید. مدرسه راهنمایی فرزانگان امین 2
کدهای اضافی کاربراستخاره آنلاین با قرآن کریم

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS
تمامی حقوق مادی ومعنوی متعلق به quran13 است 1390