زنـا فـاحـشـه است

زنـا فـاحـشـه است

 

«مقدمات زنا کردن را فـراهم نکنید که زنا فاحشه است و رفتار ناخوشایندی را بدنبال می آورد».

واژه «فاحشه» از مصدر «فـحـش» می آید. فحش به معنی: از حد زیادی خود زیادتر رفتن است. مثلاً اگر قـیمت چیزیکه 1000 تومان است آنرا 1300 تومان ارزشگذاری کنیم، آنرا زیاد ارزشگذاری کرده ایم، ولی اگـر آنـرا مثلاً 1800 تومان ارزشـگـذاری کـنـیم "از حـد زیادی آن زیـادتـر رفته ایم" و مرتکب فحش شده ایم. و فاحشه چیزی اسـت کـه از حـد زیـادی خود زیادتر رفـته باشد یا برود.

سبیلاً نصب بر «تمیز» است. یعنی جمله «وَسَـاءَ سَـبـِیـلاً» در اصل « وَ ساءَ سبیلهُ سَـبـیـلاً» است. به معنی: راه آن (یعنی رفـتار و رویه ناشی از آن) بسیار ناخوشایند است.

نـکـتـه آیـه:

زنا فاحشه است ورفتار ناخوشایندی بدنبال می آورد:

چیزی که ما تا به امـروز از فـاحـشـه بـودن زنا می توانیم بگوئیم این است که بیماری می آورد و بیماری آن "فراتر از حد زیادی بیماری" می رود (هم زمان آن طولانی است و هم از بیماریهای مرگ آور است). و رفـتـاری کـه با بیمارِ ناشی از آن می شود نیز چنانکه آیه به آن اشاره دارد، خیلی ناخوشایند است. کسی با وی ازدواج نمی کند (غـیـر از فـرد مـبـتلا)، و برخی نیز معتـقـدنـد کـهویـروسـهـای آن در مـایـعـات بدن نیز هست و بهتر است که انسان احتیاط کند و از ظرف آنها نیز نخورد.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید