همه نژادها از یک پدر و مادر هستند

همه نژادها از یک پدر و مادر هستند

 

« مردم! ما همه شماها را از یک نر و یک ماده آفریدیم، و شماها را تیره بندی کـرده و افـراد هم تیره را کمی با هم تفاوت دادیم تا بتوانید همدیگر را تشخیص بدهـید. فـرد ارزشـمـند تر شما پیش خدا کسی از شماست که نیکوکارتر باشد».

نکته آیه: همه تیرها از یک زن و مرد آفریده شده اند. تیره بندیانسانها بعـدها صورت گرفته و میان افراد هر تیره تفاوت داده شده تا افراد بتوانند همدیگر را تمیز و تشخیص بدهند.

در رابطه با پیدایش و تکـامل انسانها امروزه دو تا تئوری وجود دارد. یکی می گوید همه انـسانها از یک پـدر و مـادر بوجود آمده اند، و دیگری می گوید: تیره های مختـلف انسانی از میمونهای مختـلـف ریشه گرفته اند. قـرآن نظـریه اولی را تأیـید می کند. و این نظریه نیز نظریه غالـب است.

آیه پاسخ به مشرکین بوده است که برایهر چیزی از جمله نژادهای مختلف انسانی خدایان متعددی را مطرح می کردند.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید