زنبور

 

 

آیه ی 68 سوره ی نحل

پروردگار تو  به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوه ها و درختان و سقف های بلند منزل گیر.

 آیه ی 69 سوره ی نحل

سپس از ثمرات تناول کن و راه هایی که پروردگارت برای تو تعیین کرد به راحتی بپیما از درون شکم آن ها نوشیدنی خالصی خارج می شود به رنگ های مختلف که در آن شفای مردم است.در این نشانه ی روشنی است برای جمعیتی که اهل فکر اند.

 

آفرینش زنبور عسل برای زندگی انسان در روی زمین لازم است زنبور عسل به انسان درس خداشناسی ایثار و از خود گذشتگی  تلاش و پایداری اتحاد و اینده نگری, پشت کار, کار گروهی,  تقسیم کار و نظم اجتماعی می آموزد.

از طرفی خداوند زنبور عسل را به عنوان یکی از سرحلقه های زنجیرهی حیات همزمات با پیدایش گونه هاب خاصی از گیاهان دارویی در کره ی زمین خلق کرد.تعیین کرد نسل این حشره برای همیشه باقی بماند تا موجب نداوم نسل گیاهان شود (مثل گرده افشانی) و انسان بتواند از آن بهره برداری کند.

وحی:

آیا زنبور عسل (به این کوچکی) از ابتدا خود می دانسته چه کند ؟

تمام کار هایی که زنبور عسل می کند در واقع الهاماتی است که از جانب خداوند در وجود این موجود عظیم و کوچک جای داده شده است.

اری فرمان مهاجرت خانه سازی و... را فقط وحی می تواند به زنبور عسل یرساند و فرشتگان سفیران انتقال آن بر کالبد ابن موجود کوچک بوده اند

با این که او بعد از انسان زیبا ترین مغز را دارد.ولی کار هایی از قبیل خانه سازی از عهده ی مغزش بر نمی آید.

دستور انجام تمام این کار هارا ذات پاک خداوند به او داده است.

مثل:

   هر زنبوری یک نوع گل با رنگ و خاصیت معین را دوست دارد.

    زنبور عسل برای ساختن هر 400گرم عسل دوبار محیط کره ی زمین را طی می کند

   زنبوران عسل برای خنک کردن کندو در برابر مدخل کندو جمع شده و بال می زنند.

   و ...

 

                    

رنگ های مختلف:

گل های مختلف رنگ های متفاوتی به عسل می دهند. و حتی دشت و ارتفاع و نوع گیاه نیز بر رنگ عسل اثر دارد.

  خاصیت شفا بخشی عسل:

    این خاصیت در علم امروز به ثبات رسیده و از عسل به عنوان داروی میکروب کش یاد می کنند.

   خانه سازی:

خانه سازی زنبور عسل زبان زد عالمان است. او به جای ان که خانه را از پایه بسازد از سقف می سازد.

  گل و خاک و حصیر و نی را به یاری شاخه های گیاهان و با چوب و موم خانه می سارند.

 

                                                                       

/ 0 نظر / 337 بازدید